Dlaczego muszę zgłosić swoją stronę do GIODO?

Regulaminy, UODO (dawne GIODO, RODO) Dlaczego muszę zgłosić swoją stronę do GIODO?
5 październik 2016r.

Rejestrację zbioru danych do GIODO oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji nakłada na nas ustawodawca ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm).

Jakie dane musimy zgłosić?

Przepisy nie zawierają konkretnego katalogu danych osobowych,  jednak możemy wyróżnić kilka najważniejszych:

 • imię i nazwisko,
 • zdjęcie,
 • adres zamieszkania,
 • dane ewidencyjne (np. PESEL i NIP),
 • inne informacje pozwalające na identyfikację konkretnej osoby.

Do tych ostatnich zaliczamy między innymi adres e-mail, telefon czy numer IP urządzenia podłączonego do sieci.

W praktyce więc bazę danych zgłosić musi ten, kto prowadzi stronę internetową z zamieszczonym na niej formularzem czy newsletterem, gdyż zbiera wówczas dane osobowe w postaci adresów email, numerów telefonów czy adresów IP.

Kto nie musi zgłaszać bazy do GIODO?

Zwolnienie ze zgłoszenia bazy do GIODO obejmuje:

 • kościoły i związki wyznaniowe
 • pracodawców zatrudniających pracowników
 • usługodawców świadczących usługi na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • szkoły
 • świadczących usługi specjalistyczne (lekarze, notariusze, adwokaci)
 • prowadzących zbiory wyborcze
 • wystawiających faktury i rachunki
 • tworzących prace naukowe

Jak zgłosić bazę się samemu?

Zgłoszenia zbioru dokonuje się na formularzu będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536). Zgłoszenie podpisane musi być przez administratora danych lub osobę upoważnioną do reprezentowania jego osoby i zawierać m.in.:

 • wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych
 • określenie administratora danych i jego miejsca zamieszkania bądź siedziby
 • cel o zakres przetwarzania danych z opisem osób
 • sposób zbierania i udostępniania przetwarzanych danych

Od lipca 2006 roku zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną wykorzystując do tego platformę e-GIODO. Pełnego zgłoszenia dokonuje się tu z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Bez niego dokonać można samego zgłoszenia, które następnie będzie trzeba złożyć w formie tradycyjnej z podpisem administratora.

Dlaczego warto zlecić zgłoszenie bazy profesjonalistom?

W przypadku, kiedy zgłaszana baza nie zawiera kompletnej dokumentacji, niedopełniony został obowiązek informacyjny czy np. przetwarzane dane były nieadekwatne w stosunku do celu ich przetwarzania GIODO może odmówić zgłoszenia bazy. Dlatego warto zlecić to profesjonalistom., którzy mają w tym doświadczenie i dobrze znają ustawę o ochronie danych osobowych.

Jeśli chcesz, aby doneta.pl zgłosiła Twoją bazę (lub bazy) napisz do nas i zapytaj o poradę lub zobacz naszą ofertę.

OFERTA

Przez wiele lat wytrwale tworzymy strony internetowe i dzięki Wam, naszym Klientom, doszliśmy do punktu, w którym znajdujemy się w tej chwili. Obecna forma i bogata oferta naszej Agencji Reklamowej jest wynikiem ogromnego doświadczenia, którym dziś chętnie się z Tobą podzielimy.

OFERTA

Przez wiele lat wytrwale tworzymy strony internetowe i dzięki Wam, naszym Klientom, doszliśmy do punktu, w którym znajdujemy się w tej chwili. Obecna forma i bogata oferta naszej Agencji Reklamowej jest wynikiem ogromnego doświadczenia, którym dziś chętnie się z Tobą podzielimy.

OFERTA

Przez wiele lat wytrwale tworzymy strony internetowe i dzięki Wam, naszym Klientom, doszliśmy do punktu, w którym znajdujemy się w tej chwili. Obecna forma i bogata oferta naszej Agencji Reklamowej jest wynikiem ogromnego doświadczenia, którym dziś chętnie się z Tobą podzielimy.

KONTAKT

Adres:
ul. Sienkiewicza 7
41-200 Sosnowiec
Numer telefonu:
Adres email:
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl